Ochrana osobných údajov

Úvodné informácie

Spoločnosť KUBO media s.r.o. (ďalej len “prevádzkovateľ”) považuje vaše súkromie za dôležité, preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame a uchovávame vaše osobné údaje. O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte prevádzkovateľom. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť, ale v mnohých prípadoch vám potom zrejme nebudeme môcť dodať naše produkty, poskytnúť naše služby ani odpovedať na vaše prípadné otázky.

Osobné údaje

Pri vytvorení účtu v aplikácii KUBO knihy SK (ďalej len “služba”), ktorej tvorcom je prevádzkovateľ, požiadaní o komerčný kredit, nákupe produktu, pripojení k našim službám, kontakte s nami prostredníctvom sociálnych sietí alebo účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, veku, krajiny kde žijete, e-mailovej adresy, informácií o užívateľskom profile, ak sa na kontaktovanie použili sociálne siete, resp. Všetkých údajoch, ktoré užívateľ vyplnil pre registrácii a platbe za prémiový užívateľský profil. Pri zdieľaní vášho obsahu s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú produkty, odosielaní darčekových poukážok a produktov alebo pri pozývaní ďalších osôb, aby sa zúčastňovali na službách poskytovaných prevádzkovateľom, môže prevádzkovateľ zhromažďovať údaje, ktoré poskytnete o týchto ľuďoch, ako je napríklad ich meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Prevádzkovateľ použije tieto informácie na splnenie vašich požiadaviek a poskytnutie príslušného produktu alebo služby. Prevádzkovateľ vyžaduje, aby užívateľ pred prihlásením alebo odoslaním akýchkoľvek informácií dosiahol vek 13 rokov, čo je minimálny vek vhodný pre používanie služby.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom spracúvať: na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov s vaším súhlasom, alebo na účely plnenia zmluvy, ktorej stranou ste. Osobné údaje nám, ktoré nám dávate svojou registráciou, nám pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu. Vaše osobné údaje, vrátane veku, môžeme použiť na overenie totožnosti, pomoc so zistením totožnosti používateľov a určenie vhodných služieb. Vaše osobné údaje môžeme z času na čas použiť na odosielanie dôležitých upozornení, ako sú napríklad oznámenia o možnostiach nákupov a zmenách našich podmienok, ustanovení a zásad. Keďže tieto informácie sú dôležité kvôli vašej interakcii sprevádzkovateľom, prijímanie týchto oznámení nemôžete zrušiť. Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi služby. Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

Ako používame osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom spracúvať: na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov s vaším súhlasom, na účely plnenia zmluvy, ktorej stranou ste.

Zhromažďovanie a používanie iných než osobných údajov

Údaje zhromažďujeme tiež vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje priame spojenie s konkrétnym jednotlivcom. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na ľubovoľný účel. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady iných než osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a možných spôsobov ich použitia: Môžeme zhromažďovať údaje, ako sú vaše záujmy, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa produkt aplikácie Kubo, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy. Môžeme zhromažďovať a uchovávať podrobnosti o tom, ako používate naše služby, vrátane vyhľadávaných slov. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie relevantnosti výsledkov poskytovaných našimi službami.

Súbory cookie

Webové stránky, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy zverejnené v rámci služby môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti našej webovej stránky ľudia navštívili, sprostredkovať reklamy a webové vyhľadávania a merať ich efektivitu. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií zaobchádzame ako s inými než osobnými údajmi. Ak chcete zakázať súbory cookie, overte si u poskytovateľa webového prehliadača, ako zakázať súbory cookie. Upozorňujeme, že v prípade zakázania súborov cookie budú niektoré funkcie aplikácie Kubo nedostupné. Podobne ako väčšina internetových služieb, aj my zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, na zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch poskytnúť tretím stranám určité osobné údaje, aby mohla poskytovať alebo vylepšovať svoje produkty a služby, vrátane dodania produktov na základe vašej požiadavky alebo podpory marketingu prevádzkovateľa smerom k zákazníkom. Keď postupujeme takto, požadujeme, aby príslušné tretie strany spracúvali údaje v súlade s relevantnými zákonmi. Spoločnosť Kubo osobné údaje nepredáva a nikdy ich nebude zdieľať s tretími stranami na účely ich marketingu.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na plnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súhrnoch ochrany osobných údajov špecifických pre našu konkrétnu službu. Pri vyhodnocovaní tejto doby starostlivo kontrolujeme, či je potrebné, aby sme osobné údaje vôbec zhromažďovali; ak zistíme, že relevantná potreba existuje, uchovávame osobné údaje po najkratšiu možnú dobu na dosiahnutie cieľa zhromažďovania, ak dlhšia doba uchovávania nie je vyžadovaná zákonom.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov prevádzkovateľa alebo ich spracovaniu, kontaktujte nás emailom na [email protected]